FLERE OPLYSNINGER

arrow-down

Hvad gør dette kursus SÅ GODT ... ?

 • 1
  FOR DET FØRSTE GØR DET JERES LEDERGRUPPE STÆRKERE SOM GRUPPE
  Kurset har fokus på at løfte engagementet hos alle medarbejderne i jeres virksomhed. Hver leder finder og træner sin motiverende gennemslagskraft. Samtidig løfter vi sagen op til en strategi for hele virksomheden - Strategisk Motivation. 
 • 2
  Ledergruppen bliver samtidig, som gruppe, bedre til at hjælpe engagementet frem hos medarbejderne på tværs af afdelingerne. I vil undgå 'klikedannelser' i organisationen, hvor afdelinger modarbejder hinanden. Det bliver dermed nemmere, at samarbejde i virksomheden og i ledergruppen.
 • 3
  HER ER EN GRUND MERE TIL, AT DETTE ER LIGE, HVAD I MANGLER
  Alle ledere i ledergruppen vil opdage, hvor de skal forbedre deres lederstile indenfor 7 tilstande. Hver leder skal give deres medarbejdere lyst, tro og vilje til opgaverne og samarbejdet. 
 • 4
  HVORFOR ER DETTE KURSUS BEDRE END ANDRE KURSER OM MOTIVATION?
  Fordi kurset har fokus på hele gruppen af medarbejdere. Alle andre motivationskurser tager udgangspunkt i lederens motivation af den enkelte medarbejder. Og så bliver det ikke gjort. Men på jobbet er VI et hold og skal tales til, som et hold. 

Praktiske informationer

- Kursusdagene forløber alle dage fra kl. 9.00 - 17.00.  
- Deltagerantallet ​på det interne kursus: 4-10 ledere. 

- I vælger frit hvor I ønsker at afholde kurset for jeres ledergruppe.
- I afholder udgifter til lokale og forplejning. 
- ​Vi ​fakturerer kørsel og eventuel overnatning til underviserne.
- Vi aftaler med jer hvornår kurset skal afholdes.

- Hvis jeres ledergruppe består af mere end 10 ledere, aftales det hvordan vi tilpasser afholdelsen af kurserne.

På kurset er der plads til at udveksle erfaringer og meninger med hinanden. De indlagte øvelser har til formål, at den enkelte leder finder frem til de muligheder, som passer bedst til ham eller hende og ​deres medarbejdere.

DAG 1
- Introduktion til hinanden og afdækning af forventningerne.
- Definition på motivation og engagement.
- Gennemgang af MOVING
YOUMODELLEN.
- Tilstand 1 og 2 med praktiske øvelser.

DAG 2
- Tilstandene 3 til 6 med flere øvelser og gode eksempler.

DAG 3
- Tilstand 7 med øvelser og gode eksempler.
- Formulering af din egen skræddersyede plan og feedback på den.
- Forberedelse til den 4. kursusdag.

DAG 4
- Erfaringer siden sidst og det videre arbejde med din motivationsplan.
-
STRATEGISK
MOTIVATION i ledergruppen.

arrow-down

Det får alle i ledergruppen

Kurset varer i alt 4 dage. Det er delt op i 3 sammenhængende dage og 1 opfølgningsdag, som ligger ca. 14 dage efter hovedforløbet.

Kurset består af en introduktion, syv tilstande og din plan.

Det går du hjem og prøver af. På opfølgningsdagen tager vi fat om din virksomheds motivations strategi.

På kurset får hver leder udleveret et kompendium, der forklarer alle dele af kurset.

Kompendiet indeholder også opgaver og øvelser, tjeklister, forklaringer og hjemmeopgaver.

På kurset vil du automatisk få en god og tæt kontakt til dine lederkolleger. I er kommet tæt på hinanden, I har inspireret hinanden og I kan trække på hinanden fremover.

Efter kurset får alle adgang til flere praktiske ideer via vores hjemmeside.

arrow-down

Disse stole er til dig og din ledergruppe!