​Velkommen til BLOGGEN


ER LEDERGRUPPEN KLAR TIL AT KNÆKKE ​MOTIVATIONSKODEN?

Lederne ​skal opnå det fællesskab i ledergruppen, som er motiverende for medarbejderne. De ​skal have forståelse for hinandens forskellige motivations-egenskaber og erfaringer til at motivere medarbejderne på. I hinandens afdelinger og på tværs af afdelingerne. Først da, vil ledergruppen fremstå som en motivernde enhed foran samtlige medarbejdere i virksomheden. 

ER ANERKENDELSE EN KONKURRENCE SPORT?

Hvorfor er det lige, at mange virksomheder og ledere mener, at anerkendelse skal være en konkurrence, hvor der uddeles en anerkendelses-medalje? 

Er det kun få, som skal belønnes ud fra det ‘ekstraordinære’, som lederne har bestemt hvad dækker over og hvor lederne er dommerne?


Det, som jeg mener er galt med månedens medarbejder, er konsekvensen af demotivation hos størstedelen af medarbejderne. Dsv. alle andre end den, som vinder konkurrencen.EN LÆNGSEL EFTER FÆLLESSKAB PÅ JOBBET

At være en del af et fællesskab er noget vi kan mærke, høre og se når vi er en del af en gruppe mennesker. Det er ikke bare at være samlet med andre.


Fællesskabet bygger på følelsen, som at befinde sig en en særlig tilstand af at ‘høre til’ i gruppen, som har et mål eller formål. At man i fællesskabet er større end hvis man er alene. At man er fælles om at udføre ‘noget’.


​VELKOMMEN TIL DEMOKRATIET

Et demokrati skal skabes hver dag. Det passer ikke sig selv. Vores land rummer en masse fantastiske ting. Og det rummer nogle kedelige elementer, som skal håndteres.


Den demokratiske form er en måde at køre et samfund på, som indeholder nogle naturlige modsætninger for at kunne overleve. Dette er selve overlevelseskampen for vores demokrati. Det slutter aldrig.

Derfor ved du at du bor i et demokrati, når du er involveret i at skabe det - hver dag.

​Lederen og hans følgesvend(e)

Du har sikkert lært en hel masse om ledelse og om det at skabe opbakning til en ide. Prøv at se filmen (den varer 3 minutter) og lad os uddrage nogle budskaber.


Nem at følge
En leder skal have modet til at rejse sig og se lidt latterlig ud. Det som ham her gør, er så enkelt, at det nærmest er instruktivt. Og det er samtidig nøglen. Du skal være nem at følge.​Del gerne med dit netværk

​Følg Podcast serien Motivations Chefen

Frydenlundsvej 30 A - 2950 Vedbæk

Tlf. nr.:  +45 2855 9579

​Web: Strategic-Motivation.com