​En længsel efter fællesskab ... på jobbet

“​

“Når jeg begynder at lytte til det, som jeg selv siger, så …. “

Dette var en udtalelse fra en ung pige i et tv program for nogle år siden. Det handlede om hendes adfærd på cykel og hun havde aldrig før, talt om sin måde at cykle på. Men ud fra sine egne svar på journalistens spørgsmål, kunne hun pludselig høre sig selv sige noget om sin egen adfærd, som hun måtte ændre på.


Der er så meget hjælp at hente ift. at udvikle det enkelte menneske til at blive en bedre udgave af sig selv. Der arbejdes med talenter, potentialer, profiler, typer osv. Hver især er vi super gode til at se på os selv i mikroskop og vi er endnu bedre til at ‘typebestemme’ alle andre omkring os. Men hvad er det egenlig, som vi vil bruge det til?


Jeg hører konstant omkring mig, at der er mennesker som længes efter at indgå i meningsfulde fællesskaber. Mange søger det i fritiden gennem interesser, fordi her er det nemt at skabe et fællesskab.

Men der er en større og større længsel efter at fællesskabet findes på arbejdspladsen. At det desværre er som at tisse i bukserne for at holde sig varm, når vi kun udvikler medarbejderne hver for sig for at få engagerede medarbejdere. Og ikke udvikler fællesskabet blandt kollegerne omkring arbejdet. Og næsten endnu værre, så er der stadig mange arbejdspladser som tror, at fællesskabet bliver dannet i det sociale omkring fredagsbaren, den fælles morgenmad, teaterturen og den årlige julefrokost. Det betyder, at de stakler, som ikke har tid eller lyst til at deltage i det, som ofte sker efter arbejdet, bliver ekskluderet fra det eneste fællesskab, der tages ansvar for.


Men hvad er fællesskab egentlig for en ‘størrelse’ ?

At være en del af et fællesskab er noget vi kan mærke, høre og se, når vi er en del af en gruppe mennesker. Det er ikke bare at være samlet med andre. Fællesskabet bygger på følelsen, som at befinde sig i en særlig tilstand af at ‘høre til’ i gruppen, som har et mål eller formål. At man i fællesskabet er større end hvis man er alene. At man er fælles om at udføre ‘noget’.


Det handler om have lysten til at vi er sammen om ‘noget’. At vi gerne vil se frem til at vi skal være sammen. At vi bliver ‘glade’, når vi samles. At alle oplever, at alle har en plads i gruppen.


I fællesskabet er der en higen efter, at det vi gør skaber mening og har værdi. At det er værdifuldt at det netop er OS der gør dette. Og at det vi gør, har betydning i et større billede, på længere sigt. Derfor er fredagsbaren og julefrokosten, så 'ubetydelige' set i denne sammenhæng.


Det handler nemlig om, at der opstår en klar vilje til at bidrage i arbejdet og hjælpe hinanden. At alle de mange spørgsmål, som skaber bekymring, forvirring og irritation bliver drøftet med de ansvarlige. At vi ved, hvordan vi bakker hinanden op og bliver opmuntrede, når det bliver bøvlet og besværligt.


Og det handler om, at vi kigger hinanden i øjnene inden vi skilles igen. Takker hinanden og fortæller mere præcist, hvad vi er glade for og stolte af at være en del af lige nu.

Det vil sige, at et fællesskab blandt mennesker bygger på LYST til at være sammen. TRO at det vi gør, giver mening, VILJE til at bidrage og hjælpe hinanden og at vi derigennem VÆRDSÆTTER hinandens indsatser.


Det gode eller dårlige ved denne forklaring er, at der skal en leder til at frembringe og opretholde det. En, som går forrest og har ansvaret for lysten, troen, viljen og værdsættelsen.


Det gode er, at det kan lade sig gøre at styre det. Både i det daglige og på lang sigt. Og det er nemt at praktisere for den enkelte leder.


Det dårlige er, når det ikke styres, så går det ud over engagementet og mistrivsel opstår. Og alle mister lysten til at være sammen og de kigger endnu mere efter muligheder for selv at blive bedre og derefter pege fingre ad kollegerne. Alle kan dog blive enige om, at chefen er et fjols. Og gennem den holdning, dannes det fællesskab, som de fleste medarbejdere kender bedst.


Det er muligt, at du kan tilegne dig viden gennem at læse, se og lytte. Men i det tilfælde, at du vil blive bedre end god til at styre et fællesskab, så skal der mere til. Og det er her, at den unge pige fra tv programmet om cykel adfærd kommer ind i billedet. Fordi den egentlige forståelse for din adfærd og din måde, at lede på opstår, når du sætter ord på det du gør, det du tror er rigtigt og det, som du mener, at det hele handler om. Når du ‘hører’ dine svar, overvejelser og begrundelser vil du vide, hvad du skal gøre og hvordan du skal gøre det.


Det handler ikke bare om, at udvikle den enkelte medarbejder til at være den bedste ressource for virksomheden. Det handler særligt om at udvikle fællesskabet for arbejdet. Hvordan vil du motivere lysten, troen, viljen og værdsættelsen hos alle dine medarbejdere?


Der er en grund til, at virksomheder er sat sammen af mange mennesker. Det er fordi, at vi sammen kan skabe fantastiske resultater. Og som leder, er det din opgave at få det fællesskab til at virke. Det er det, som jeg hører at alle higer efter. At være en del af et fællesskab, med en leder som klart, tydeligt og præcist styrer det fælles engagement for opgaverne.


Hvad hører du?


Bloggen er skrevet af Mette Berner ​ MOVING YOU MOTIVATION.Vi arbejder med motivation, engagement og verdensklasse samarbejde.


Dit næste kursus?

Find den akutelle kursusplan i Strategisk Motivation og lær at ​bruge MOVING YOU MODELLEN i din ledelse af hele teamet. 


Kurset til LEDER GRUPPEN afholdes efter aftale med jer.

​Besøg WebShoppen

Find dine redskaber, som motiverer jeres samarbejdet​, jeres service og jeres trivsel.


Du finder også et ocean af nemme og enkle metoder, ​når du vil bruge redskaberne. 

​Få idéer og hjælp

​Få inspirerende ideer og indsigter. ​​ Hvordan ​opnår I Verdensklasse Samarbejde?

Hvordan ​yder I Excellent Kundeservice?

Lær hvordan din ledelse bliver ​lettere i dagligdagen og mere motiverende til den adfærd, som I ønsker mest.

​Del gerne med dit netværk

Følg podcast serien Motivations Chefen

Frydenlundsvej 30 A - 2950 Vedbæk

Tlf. nr.:  +45 2855 9579

​Web: Strategic-Motivation.com